środa, 9 listopada 2016

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z zapisami Regulaminu ZFŚS w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu w terminie do 16.11.2016r. można składać wnioski (wzór do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły) o świadczenie finansowe związane ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym oraz wnioski o dofinansowanie zakupu upominków mikołajkowych dla dzieci pracowników szkoły. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a zaistniała sytuacja nie może być powodem roszczeń. Brzeg,dn. 07.11.2016r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz